Rekuperacja

Rekuperacja – system wentylacyjny nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła oparty na rekuperatorze zapewnia odzysk ciepła z powietrza, które bezpowrotnie ucieka w tradycyjnych systemach wentylacyjnych. Świeże powietrze zasysane jest poprzez czerpnię, następnie ogrzewa się od powietrza usuwanego z wnętrza budynku podczas przechodzenia przez wymiennik ciepła centrali wentylacyjnej, po czym jest nawiewane do pomieszczeń.

Rekuperacja Lublin Klima-Technika

Zużyte powietrze ze wszystkich pomieszczeń (w tym z łazienki oraz kuchni), przechodząc przez wymiennik, oddaje swoje ciepło do świeżego powietrza wchodzącego z zewnątrz, nie mieszając się z nim. Skuteczna wentylacja mechaniczna zapewnia ciągłą obecność świeżego powietrza w domu bez konieczności aktywnego przewietrzania, zaś cały proces przebiega niemalże bezgłośnie i przy minimalnym zużyciu energii.

Korzyści z zastosowania rekuperatora:

  • oszczędność w ogrzewaniu,
  • komfort klimatyczny w pomieszczeniach,
  • usunięcie nadmiaru wilgoci i dwutlenku węgla oraz nieprzyjemnych zapachów,
  • zabezpieczenie ścian przed zagrzybianiem.